Vacumet – moderní způsob dekontaminace zdravotnických odpadů

Vacumet:Efektivní, Inovativní, Výkonný

movie Podívejte se na náš aktuální videoklip.

Vacumet od kasu GmbH

Vakuovací a desinfekční zařízení s vnitřní desinfekcí VDi 101.
Certifikováno dle DIN EN ISO 1583-3:2006 (Dr. Brill & Partner GmbH, Německá akreditační rada – DAR).
Schváleno Státním zdravotním ústavem v Praze (SZÚ).

Státní zdravotní ústav v Praze doporučuje:

„v rámci minimalizace rizik pro zdraví a životní prostředí doporučujeme odstraňovat nebezpečnou vlastnost H9 - infekčnost před transportem a dalším zpracováním zdravotnického odpadu“

Předpokladem úspěšného odstranění infekčnosti zdravotnického odpadu dle SZÚ je bezpodmínečné použití certifikovaných pytlů Kasu-Bag, schválených desinfekčních prostředků a přesné dodržování provozního řádu (návodu k použití). Při nedodržení těchto předpokladů se dramaticky snižuje účinnost přístroje a dekontaminovaný odpad pak nemá deklarované vlastnosti. Originální plastové pytle Kasu Bag a desinfekční prostředky objednávejte prosím na obj@rdmedica.cz